Bảo hộ địa lý cho trứng “Artemia Vĩnh Châu”
Artemia Vĩnh Châu Số 1 Thế Giới, XCN AQUA: Nhà Phân Phối Chuyên Bán Sỉ Lẻ Trứng Artemia Vĩnh Châu của HTX Artemia Vĩnh Châu Bạc Liêu Sóc Trắng

Ngày 03/12/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 4655/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00095 cho sản phẩm Artemia “Vĩnh Châu”. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này. Artemia được du […]

Read more